ویدیوکارد

ویدیوکارد (VDOCARD)، انواع فلش‌کارت‌های ویدیویی لغات، عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی را از کتاب‌ها و منابع معتبر آموزش زبان انگلیسی تولید و منتشر می‌کند.

در هر یک از فلشکارت‌های ویدیویی ویدیوکارت، واژه انگلیسی، معنی و مثالهای کاربردی از آن به همراه یک تصویر یا ویدیوی مناسب برای کلمه نمایش داده شده و تمامی موارد قابل تلفظ، بیان می شود. به مانند فلشکارتهای معمولی، با تکرار هر روزه این فلشکارت‌های ویدیویی می‌توانید کلمات مورد نظر را به خاطر بسپارید. ویدیوکارد به عنوان ناشر این ایده نوین همواره در جهت ارائه مجموعه‌های جدید و به‌روزرسانی مجموعه‌های موجود می‌کوشد.

question