تضمین کیفیت

تحویل فوری

پشتیبانی مادام‌العمر

تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان نهم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس

●●●● محتویات این بسته:

●●● 22 پوشه تدریس، شماره گذاری شده از 01 تا 22 حاوی تدریس 6 درس پایه نهم در بخشهای جداگانه:

● مجموعا 25 فایل ویدیویی تدریس، هر درس تقسیم شده به 3 یا 4 بخش جداگانه

● مجموعا 14 ساعت و 35 دقیقه تدریس تمامی بخشهای کتاب زبان انگلیسی پایه نهم

●●● به همراه 6 پوشه با نام VOC – واژگان حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه ها به صورت درس به درس
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF

●●● محتویات کامل هر یک از 22 پوشه ای که تقدیم شما می گردد در بردارنده موارد زیر است (برای مشاهده لیست کامل هر کدام روی علامت + کلیک کنید):

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 1 از پوشه 01 تا 05″ style=”fancy”]

●●● 6 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 01 تا 05 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 1 پایه نهم در بخشهای جداگانه:
●● پوشه 01 حاوی ویدیوی آشنایی با دوره (برای تماشای این ویدیو اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 02 حاوی:

● ویدیوی مرور کتاب پایه هفتم از ابتدا تا به انتها به مدت 53 دقیقه و 37 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی مرور کتاب هشتم از آغاز تا پایان به مدت 37 دقیقه و 56 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 03 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 1 به مدت 25 دقیقه و 28 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 04 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 1 به مدت 53 دقیقه و 29 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 05 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 1 به مدت 36 دقیقه و 3 ثانیه، شامل Listening Reading Role Play Workbook (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 1

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 2 از پوشه 06 تا 09″ style=”fancy”]

●●● 5 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 06 تا 09 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 2 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 06 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 2 به مدت 1 ساعت و 7 ثانیه، شامل بخشهای Conversation – Practice – Language Melody (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 07 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 2 به مدت 50 دقیقه و 33 ثانیه، شامل Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 08 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 2 به مدت 25 دقیقه، شامل Listening Reading and Writing (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 09 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 2 به مدت 30 دقیقه و 30 ثانیه، شامل Reading Speaking Listening and Writing – Role Play – Work Book – Review (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 2
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 3 از پوشه 10 تا 12″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 10 تا 12 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 3 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 10 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 3 به مدت 26 دقیقه و 19 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 11 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 3 به مدت 52 دقیقه و 27 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 12 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 3 به مدت 38 دقیقه و 36 ثانیه، شامل Listening – Reading – Writing – Role Play – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 3
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 4 از پوشه 13 تا 16″ style=”fancy”]

●●● 5 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 13 تا 16 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 4 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 13 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 4 به مدت 29 دقیقه و 9 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 14 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 4 به مدت 37 دقیقه و 29 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 15 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 4 به مدت 25 دقیقه و 19 ثانیه، شامل Listening – Role Play (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 16 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 4 به مدت 27 دقیقه و 2 ثانیه، شامل بخشهای Role Play – Work Book – Review 2 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 4
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 5 از پوشه 17 تا 19″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 17 تا 19 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 5 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 17 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 5 به مدت 30 دقیقه و 31 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice 1 2 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 18 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 5 به مدت 46 دقیقه و 29 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 19 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 5 به مدت 37 دقیقه و 6 ثانیه، شامل Listening – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 5
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 6 از پوشه 20 تا 22″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 20 تا 22 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 6 پایه نهم در بخشهای جداگانه:

●● پوشه 20 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 6 به مدت 29 دقیقه و 4 ثانیه، شامل بخشهای Conversation Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 21 حاوی:

● ویدیوی تدریس توضیحات پیش نیاز گرامری از درس قبل به مدت 11 دقیقه و 28 ثانیه

● ویدیوی تدریس بخش دوم درس به مدت 47 دقیقه و 51 ثانیه، شامل Language Melody – Grammar (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی تلفظ و معنی فهرست فعلهای بی قاعده آخر کتاب به مدت 13 دقیقه و 15 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 22 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 6 به مدت 43 دقیقه و 3 ثانیه، شامل Listening – Work Book – Review 3 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 6
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

 

 ●● آموزش + پشتیبانی همیشگی

 

230000 تومان

برای آشنایی بیشتر با دوره جامع آموزش زبان متوسط اول، اینجا کلیک بفرمایید. (در پنجره جدید باز می شود.)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان نهم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس”

فایلهایی که دریافت خواهید کرد:

 • کلمه های درس 1 نهم
 • آموزش درس 1 زبان نهم
 • کلمه های درس 2 نهم
 • آموزش درس 2 زبان نهم
 • کلمه های درس 3 نهم
 • آموزش درس 3 زبان نهم
 • کلمه های درس 4 نهم
 • آموزش درس 4 زبان نهم
 • کلمه های درس 5 نهم
 • آموزش درس 5 زبان نهم
 • کلمه های درس 6 نهم
 • آموزش درس 6 زبان نهم