تضمین کیفیت

تحویل فوری

پشتیبانی مادام‌العمر

تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان هفتم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس

●●●● محتویات این بسته:

●●● 27 پوشه تدریس، شماره گذاری شده از 01 تا 27 حاوی تدریس درسهای پایه هفتم در بخشهای جداگانه:
● مجموعا 32 فایل ویدیویی تدریس، هر درس تقسیم شده به 3 بخش جداگانه

● مجموعا 12 ساعت و 46 دقیقه تدریس تمامی بخشهای کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم

●●● به همراه 8 پوشه با نام VOC – واژگان حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه هابه صورت درس به درس
● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF

●●● محتویات کامل هر یک از 27 پوشه ای که تقدیم شما می گردد در بردارنده موارد زیر است (برای مشاهده لیست کامل هر کدام روی علامت + کلیک کنید):

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 1 از پوشه 01 تا 05″ style=”fancy”]

●●● 5 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 01 تا 05 حاوی تدریس درس 1 پایه هفتم در بخشهای جداگانه

●● پوشه 01 حاوی 6 فایل ویدیویی و یک فایل PDF، شامل

● ویدیوی چرا زبان یاد می گیریم؟ با مدت 5 دقیقه و 47 ثانیه (برای تماشای این ویدیو اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی آشنایی با انواع خط های زمینه، به مدت 2 دقیقه و 38 ثانیه (برای تماشای این ویدیو اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی آشنایی با الفبا و روش نوشتن درست و سریع تر آنها به مدت 37 دقیقه و 12 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش این ویدیو اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی روش انجام تکالیف الفبا به مدت 2 دقیقه (برای تماشای پیش نمایش این ویدیو اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی آشنایی بیشتر با دوره

● ویدیوی ترانه الفبا

● فایل PDF اسم و صدای الفبا قابل پرینت در یک برگه A4

●● پوشه 02 حاوی 5 فایل ویدیویی و یک فایل PDF، شامل

● ویدیوی آموزش روش علامتگذاری صداها در سطوح آغازین به مدت 3 دقیقه و 8 ثانیه (برای تماشای این ویدیو اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی تدریس بخش Welcome به مدت 27 دقیقه و 44 ثانیه (برای تماشای پیش نمایش این ویدیو اینجا کلیک کنید)

● فایل PDF رنگ آمیزی شده مطابق ویدیوهای تدریس

● سه فایل ویدیویی ترانه های الفبا، اعداد و رنگ ها

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 1

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش این ویدیو اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 03 L1 حاوی بخش 1 ویدیوی تدریس درس 1 به مدت 38 دقیقه و 34 ثانیه، شامل بخش Conversation Practice (برای تماشای پیش نمایش این ویدیو اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 04 حاوی ویدیوی تدریس بخش 2 درس 1 به مدت 36 دقیقه و 44 ثانیه شامل بخش Sounds and Letters (برای تماشای پیش نمایش این ویدیو اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 05 حاوی ویدیوی تدریس بخش پایانی درس 1 به مدت 24 دقیقه و 9 ثانیه شامل Listening – Speaking – Your Conversation – Work Book (برای تماشای پیش نمایش این ویدیو اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 2 از پوشه 06 تا 08″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 06 تا 08 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 2 پایه هفتم در بخشهای جداگانه
●● پوشه 06 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 2 به مدت 32 دقیقه و 31 ثانیه، حاوی بخشهای Conversation – Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 07 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 2 به مدت 26 دقیقه و 20 ثانیه، حاوی بخش Sounds and Letters (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 08 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 2 به مدت 27 دقیقه و 33 ثانیه، شامل بخشهای Reading – Speaking Writing – Workbook – Review 1 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 2

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 3 از پوشه 09 تا 11″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 09 تا 11 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 3 پایه هفتم در بخشهای جداگانه
●● پوشه 09 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 3 به مدت 19 دقیقه و 43 ثانیه، حاوی بخشهای Conversation – Practice  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 10 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 3 به مدت 47 دقیقه و 4 ثانیه، حاوی بخش Sounds and Letters  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 11 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 3 به مدت 22 دقیقه و 6 ثانیه، حاوی بخشهای Spelling – Pronunciation – Speaking – Writing – Your Conversation – Work Book  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 2

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF  (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 4 از پوشه 12 تا 14″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 12 تا 14 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 4 پایه هفتم در بخشهای جداگانه
●● پوشه 12 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 4 به مدت 27 دقیقه و 47 ثانیه، حاوی بخشهای Conversation – Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 13 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 4 به مدت 19 دقیقه و 49 ثانیه، حاوی بخش Sounds and Letters (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 14 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 4 به مدت 23 دقیقه و 57 ثانیه، حاوی بخشهای Listening Reading – Speaking Writing – Your Conversation – Work Book – Review 2 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 4

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 5 از پوشه 15 تا 17″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 15 تا 17 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 5 پایه هفتم در بخشهای جداگانه
●● پوشه 15 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 5 به مدت 34 دقیقه و 36 ثانیه، حاوی بخشهای Conversation – Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 16 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 5 به مدت 14 دقیقه و 57 ثانیه، حاوی بخش Sounds and Letters (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 17 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 5 به مدت 23 دقیقه و 23 ثانیه، حاوی بخشهای Listening and Reading – Your Conversation – Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 5

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 6 از پوشه 18 تا 20″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 18 تا 20 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 6 پایه هفتم در بخشهای جداگانه
●● پوشه 18 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 6 به مدت 28 دقیقه و 53 ثانیه، حاوی بخشهای Conversation – Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 19 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 6 به مدت 21 دقیقه، حاوی بخش Sounds and Letters (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 20 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 6 به مدت 27 دقیقه و 35 ثانیه، حاوی بخشهای Listening – Work Book – Review 3 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 6

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 7 از پوشه 21 تا 23″ style=”fancy”]

●●● 4 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 21 تا 23 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 7 پایه هفتم در بخشهای جداگانه
●● پوشه 21 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 7 به مدت 37 دقیقه و 51 ثانیه، حاوی بخشهای Conversation – Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 22 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 7 به مدت 17 دقیقه و 44 ثانیه، حاوی بخش Sounds and Letters (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 23 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 7 به مدت 24 دقیقه و 37 ثانیه، حاوی بخشهای Listening and Reading و Speaking and Writing و Your Conversation و Work Book (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی:

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 7

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”محتویات بسته آموزشی درس 8 از پوشه 24 تا 27″ style=”fancy”]

●●● 5 پوشه اصلی، شماره گذاری شده با 24 تا 27 (به همراه پوشه تدریس واژه ها) حاوی تدریس درس 8 پایه هفتم در بخشهای جداگانه و مرور کتاب
●● پوشه 24 حاوی ویدیوی تدریس بخش اول درس 8 به مدت 28 دقیقه و 36 ثانیه، حاوی بخشهای Conversation – Practice (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 25 حاوی ویدیوی تدریس بخش دوم درس 8 به مدت 27 دقیقه و 58 ثانیه، حاوی بخش Sounds and Letters (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 26 حاوی ویدیوی تدریس بخش سوم درس 8 به مدت 19 دقیقه و 53 ثانیه، حاوی بخشهای Listening – Work Book – Review 4 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

●● پوشه 27 حاوی ویدیوی مرور کتاب پایه هفتم از ابتدا تا به انتها به مدت 53 دقیقه و 37 ثانیه

●● پوشه VOC – واژه ها، حاوی

● فایل PDF حروف الفبا و واژه های درس 8 (برای تماشای پیش نمایش اینجا کلیک کنید)

● ویدیوی تلفظ و توضیحات فایل PDF

[/su_spoiler]

 

 ●● آموزش + پشتیبانی همیشگی

 

 برای تماشای ویدیوی آشنایی با دوره آموزش جامع زبان انگلیسی متوسطه اول اینجا کلیک کنید.

280000 تومان

برای آشنایی بیشتر با دوره جامع آموزش زبان متوسط اول، اینجا کلیک بفرمایید. (در پنجره جدید باز می شود.)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان هفتم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس”

فایلهایی که دریافت خواهید کرد:

 • کلمه های درس 1 هفتم
 • آموزش درس 1 زبان هفتم
 • کلمه های درس 2 هفتم
 • آموزش درس 2 زبان هفتم
 • کلمه های درس 3 هفتم
 • آموزش درس 3 زبان هفتم
 • کلمه های درس 4 هفتم
 • آموزش درس 4 زبان هفتم
 • کلمه های درس 5 هفتم
 • آموزش درس 5 زبان هفتم
 • کلمه های درس 6 هفتم
 • آموزش درس 6 زبان هفتم
 • کلمه های درس 7 هفتم
 • آموزش درس 7 زبان هفتم
 • کلمه های درس 8 هفتم
 • آموزش درس 8 زبان هفتم
توضیحات

برای آشنایی بیشتر با دوره جامع آموزش زبان متوسط اول، اینجا کلیک بفرمایید. (در پنجره جدید باز می شود.)

پرسش‌ها و دیدگاه‌ها

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تدریس کامل بخش بندی شده و خط به خط ویدیویی کل درسهای کتاب زبان هفتم + فایلهای pdf و تلفظ صوتی و تصویری واژه های هر درس”
محتوا

فایلهایی که دریافت خواهید کرد:

 • کلمه های درس 1 هفتم
 • آموزش درس 1 زبان هفتم
 • کلمه های درس 2 هفتم
 • آموزش درس 2 زبان هفتم
 • کلمه های درس 3 هفتم
 • آموزش درس 3 زبان هفتم
 • کلمه های درس 4 هفتم
 • آموزش درس 4 زبان هفتم
 • کلمه های درس 5 هفتم
 • آموزش درس 5 زبان هفتم
 • کلمه های درس 6 هفتم
 • آموزش درس 6 زبان هفتم
 • کلمه های درس 7 هفتم
 • آموزش درس 7 زبان هفتم
 • کلمه های درس 8 هفتم
 • آموزش درس 8 زبان هفتم
question